Idioma
EspañolBaléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléà

Traduttó d'español a baléà

0/2000
Reset
Cuolca de sas siguiéns paraulas podría està mal escrita:
Esportà    Imprimí
Aquest traduttó d'español a baléà empleya sa vertadéra gramàtica pròpi de Baléàs.
Lleggí més...
X

Aquest traduttó d'español a llengo baléà, pensam que serà d'utilidat a tot'aquélla persona que vulgui iniciarsê emb sa gramàtica autèntica de sa llengo vernàcula baléàrica. Està bassad emb sa gramàtica de sa "Acadèmi de sa llengo baléà" editada a n'el 2005, y posteriorment millorada per don Mikèl Garàu y Rosselló, que ja va sê a n'es séu díe una péssa clau per sa séua confecció. Aquéxa gramàtica està féta demunt altras òbras llingüísticas com sa gramàtica féta pero don Juan José Amengual dins s'añ 1835 y posteriorment reeditada a 1872, bax es títol de "Gramàtica de sa llengo mallorquina".
Com se pod veure, no hem de mesté gramàticas posteriós y de calidat notabblement inferió a sa nostra, tal com ês es cas de sa catalana, imposada a n'es pobble baléà a cop de decrêt, emb mólt de pesà de sa gran majoría d'es baléàrics.

Es traduttó está en fàsse béta, per lo que, encara heyà mólt de camí que fé, còma objettíu prioritari tením s'incorporassió de més paraulas, sa millora sintàttica y s'inclusió d'una opsió per optimisà sas traduccións a sas modalidats elegidas per s'usuari, entre: mallorquí, menorquí, eivissênc y formenterênc. De moment tampoc será necessari sa notificassió d'èrros per part d'ets usuaris, ja que, per una part som ben consiéns de qu'hey són, y estam fend feyna costantament dins ell per anà millorand díe a díe, y per un'altra part, pêrque es pròpi traduttó te un sistéma de notificassió automàtica de totas sas paraulas que no ha pogud traduí.
Ês mólt recomenabble escriure corrèttament emb Español per no tení traduccións inesperadas; sa majoría de paraulas mal formadas seràn mostradas p'es correttó emb sugerènsis de correcció, n'obstant, èrros còma posà "el" còma pronom en ves de "él" qu'ês sa corrèta, no podràn essê entesas còma èrros p'es correttó, ja que sas duas "el - él" etsistexen, però es séu sinnificad ês ben diferent en Baléà.
Per colsevol dutte, te pods posà en contatte emb noltros per médiassió de sa llengueta Contatte.

Aquest projètte eu estêym duguend a terme, es filologiste en llengo baléà don Mikèl Garàu y Rosselló y un servidó, còma engiñé informàtic en funsións Broma

Móltas de grassis per empleyarló y qu'eu disfrutis.
Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP