Idioma
EspañolBaléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléàPujà documéns

T'agraím mólt sa téua colaborassió, però antes de pujà arxíus, enrecordatên d'es siguiéns puns:

- Tots ets arxíus hauràn d'està en format pdf, zip o rar.
- Llevat de raras escepcións, domés aceptarêm material relacionad.
- Tot material provinent d'altras webs, serà obbligatòri anomenarlâs dins es camp qu'heyà a continuassió.
- En cas de volê sê enomenad en es documéns emb sos qu'has contribuíd, eu has de dí dins es camp.
- Cualsevol dato o aclarassió sobr'es téus arxíus pujads, tambié.

Per cualsevol altr'assunto, contribussió p'es diccionari, consulta y/o sugerènci, etc. enrecordatên que tens sa pestañòla Contatte destinada a tal efètte.

Se permêt un màtsim de 150 carattes, quédan 150

Selecciona s'arxíu:
Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP