Idioma
EspañolBaléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléà

dimécres 06 de Setembre de 2017
Es pancatalanisme s'apodéra d'es col·lègit Manjón
Es col·lègit Manjón, que dêsde fa tems y com tans d'altres té sa pòca vergoña de tení sa séua web esclusivament en català, ha donad una passa més y dêsd'ara ja no enviarà escrits més qu'emb aquéx dialètte, pêrque per jo ês lo qu'ês, un cutre dialètte de gramàtica inventada.
Aquest pic mos ha tocad viurerló ben d'aprop a sa mare de sa méua fiya y a jo, cuand mos han negad es drêt de tení un'agenda emb español, o manco emb sas duas llengos. Obbligandmós a comprà sa séva sí o sí. Devant aquesta imposissió pancatalaniste, mos som negads y lis som informads de que sas faltas d'assistènsi, d'havernhí, serán notificadas a n'es col·lègit per altres mèdis. Ja sia per escrit firmad o per un'altr'agenda. Per ell som estads advertids de qu'es col·lègit no mos garantisa s'aceptassió d'aquéxas y que, si no mos agrada, que mos l'enduguêm a un altre col·lègit.

Jo me demàn ¿fins avón pod arribà sa misèri humana, com per arribà a imposà sa compra d'una cutre agenda, pêrqu'es dobblés s'envagin a Cataluña y ja qu'hey som, immagín que goñarsê una comisió?.

També me demàn com ês possibble que personas emb estudis, pugan essê tan innoràns. ¿Ês que són tan benêys que se déxan menjà es coco dêsd'infàns? o ¿Ês que s'enduan bònas comisión de "La Generalitat"?.

En cuolsevol cas, resulta curiós que sían tots clons que pênsan igual, que sentan de Cataluña sa séua patria mólt més que Baléàs y d'España ja ni en xarrêm.

Per tot axò vuy que sàbigan señós professós d'es col·lègit Manjón, que me fan ÒI y PÉNA.

Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi


Comentaris

divènres 08 de Setembre de 2017 a las 13:55
yo dijo:
buen trabajoImagen emoticono
divènres 08 de Setembre de 2017 a las 13:55
mermelado respongué:
Muchas gracias.

 Comentà 
Nom/Pseudònim:
RiàyaÀngelEnfadoGuàyPlòErmmRiàyaCòTristesaConmossióLlengofé s'uyêt
Tèst:

Demostra qu'ets humà clicand a sa cassilla de coló color
Empleya aquést formulari per comentà
Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP