Idioma
EspañolBaléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléà

dillúns 04 de Setembre de 2017
¿Perquê Baléà y no Català? part 2
Pêrque sa decisió de que dins s'Estatut figuràs qu'es Català ês sa llengo de Baléàs, va sê una decisió esclusivament política. Idò confesad p'es que va sê Conseyé pré autonòmic d'Educassió don Josep Francesc Conrado de Villalonga, a s'entrevista pubblicada en es diari El Mundo-El día de Baleares, de fétxa 19 de Matx de 2002, s'en va nà dos díes a Menorca a medità quina devía d'essê sa llengo de Baléàs, y va decidí que fos sa catalana. Aquéxa decisió se va fé fêrme emb so vot d'es socialistes y comunistes de Baléàs membres d'es Comité de Redacció de s'Estatut. O sía, que tal decisió no va sê presa per cuestións científicas, filológicas ni històricas, com sería d'espérà qu'axí fos sobre tal cuestió.
Y no domés assò, es tal Conrado, per aquell tems éra un missè de La Caixa emb escedènsi (d'es móls de missès que tenía y té aquéxa entidat bancari), y cuand a 1983 s'estatut baléà va sê aprobad per las Córs, a s'añ siguiente déxà sa política tornand a n'es séu antic empléo, y es cab de poc tems va sê enomenad res més que Subdirettó General y Delegad General a Baléàs de La Caixa.
SINNIFICATÍU ¿NO?.
Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi


Comentaris

Encara ningú ha comentad aquesta notissi. Si te fa ganas, sê es primé en ferhó.

 Comentà 
Nom/Pseudònim:
RiàyaÀngelEnfadoGuàyPlòErmmRiàyaCòTristesaConmossióLlengofé s'uyêt
Tèst:

Demostra qu'ets humà clicand a sa cassilla de coló color
Empleya aquést formulari per comentà
Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP