Idioma
EspañolBaléà

Diccionari de llengo baléà
baléà español - español baléà

divèndres 01 de Setembre de 2017
¿Perquê Baléà y no Català? part 1
 Pêrqu'es pobble natíu baléà ha'stad y ês consient de que sa séua llengo ês sa baléà y no sa catalana. Axí eu mos dona a conexa s'encuesta del C.I.S. nº 2.228 de Novembre-Desembre de 1996, sobra sas llengos matèrnas. A sa pregunta: ¿Quina ês sa séua llengo matèrna, ò sía, aquélla que va aprênde d'infant a dins ca séua xerrand emb sa mara?. Es resultads varen essê a Baléàs: Mallorquí-Baléà 47%; Castellà-Español 37%; Català 11%; Gallègo 1%; altras llengos 4%.

Nota: Dins una notissi anterió ja vatj pubblicà es gràfic de s'encuesta y s'enllas a n'es PDF oficial. Repetêsc sa notissi ara, pêrque vuy que formi part d'una sèri d'arguméns ben classificads, que demòstrigan quin ês, va sê y será es nostro idioma. (Si es nostros polítics vòlen).
Donà un vot positíu a sa notissiDonà un vot negatíu a sa notissi


Comentaris

Encara ningú ha comentad aquesta notissi. Si te fa ganas, sê es primé en ferhó.

 Comentà 
Nom/Pseudònim:
RiàyaÀngelEnfadoGuàyPlòErmmRiàyaCòTristesaConmossióLlengofé s'uyêt
Tèst:

Demostra qu'ets humà clicand a sa cassilla de coló color
Empleya aquést formulari per comentà
Copyright mermelado 2017, tots es drêts reservads.
^
TOP